Přípravná setkání

Zde se dočtete, jak probíhá příprava dobrovolníků v rámci přípravných setkání a také do kdy musíte být přijati do projektu.
 

Příprava dobrovolníků, kteří vyráží v období letních prázdnin do Ladakhu v rámci projektů Krajní meze a La Ngonpo, se opírá o tři přípravná setkání.

První setkání je na přelomu února a března, druhé setkání – na přelomu dubna a května, třetí setkání – na začátku června. Po příletu dobrovolníků do Česka organizujeme na přelomu října a listopadu závěrečné setkání. Termíny setkání budou určeny.

Dobrovolníci se musejí zúčastnit druhého a třetího setkání. Účast na první setkání je dobrovolníkům velmi doporučena. Skutečnosti představené a vysvětlované na prvním setkání nebudou na dalších setkáních opakovány.

Na prvním setkání jsou dobrovolníkům představeny jednotlivé projekty a jejich aktuální požadavky pro dobrovolnické funkce a podmínky jejich působení. Také se dobrovolníci mohou mezi sebou seznámit, a začít vytvářet partu, která v létě vyrazí do Himálají a plánovat s kým a na jaké místo by chtěli jet. První setkání také dává dobrovolníkům příležitost se přesvědčit, jestli jejich účast v projektu je smysluplná.

Mezi prvním a druhým setkáním se mohou dobrovolníci rozhodnout pro svou účast v projektu nebo projektech. Organizátoři jim také poskytnou stanovisko, jestli dobrovolníka přijímají a pro jakou funkci v projektu(tech). Organizátoři mohou nabídnout/přijmout dobrovolníka pro jinou funkci než se hlásí nebo si přeje. Může se stát, že organizátoři odmítnou přijmout dobrovolníka do jakéhokoliv projektu. O nepřijetí dobrovolníka do jakéhokoliv projektu je rozhodnuto zřídkakdy a domluvy o přijetí dobrovolníků pro určitou funkci vždy probíhají hladce. O přijetí dobrovolníka bude rozhodnuto do druhého setkání (dobrovolníci, kteří pojedou na druhé setkání, musejí být přijati). Měnit funkce v jednotlivých projektech mohou organizátoři nebo i dobrovolník v průběhu druhého setkání. Od první do začátku druhého setkání získáváme od přijatých dobrovolníků jejich zájem o působení a dolaďujeme požadavky projektů na jednotlivé funkce nebo požadavky partnerů/míst působení v Ladakhu.

Cílem druhého setkání je sestavit harmonogram působení dobrovolníků, kteří pojedou v období letních prázdnin do Ladakhu. V harmonogramu působení bude stanoveno pro jednotlivé dobrovolníky v jakém termínu, na jaké místo působení pojedou a jaký tam budou mít program. Na konci druhého setkání bude definitivně rozhodnuto o účasti jednotlivých dobrovolníků v projektech a jejich funkcích a dobrovolník podepíše dobrovolnickou smlouvu.

Mezi druhým a třetím setkáním mají dobrovolníci čas na přípravu svého programu v Ladakhu. Mohou připravit výukové kurzy nebo nastudovat metodologii kurzů, které povedou.

Na třetím setkání dolaďují dobrovolníci svou výuku a zakomponování do společného programu v jednotlivých místech působení. A probíhá nezbytná příprava před odletem do Ladakhu (například školení o etickém chování v Ladakhu atd.).

Skupina dobrovolníků potom odlétá na přelomu června a července do Ladakhu. Dobrovolnické aktivity jsou vedeny koordinátorem dobrovolníků, který poskytuje dobrovolníkům také potřebné zázemí. Podle svých možností a priorit koordinátor organizuje výuku, domlouvá přesuny, jedná se zástupci organizací atd.

Na závěrečném setkání hodnotíme vykonané aktivity a vzpomínáme na společné zážitky.