Vzdělávací projekt La Ngonpo

Projekt La Ngonpo je tříletý česko-indický vzdělávací projekt, který je zaměřený na multikulturní a globální výchovu žáků 2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií a zároveň na osvětu široké české i evropské veřejnosti v oblasti rozvojových témat.
 

Přímou interakci mezi studenty českých a ladackých škol zajišťuje webový portál www.la-ngonpo.org. Metodika projektu, která je v souladu s cíli multikulturního a rozvojového vzdělávání, je vytvářena ve spolupráci s partnerskou organizací Společnost pro Fair Trade a indickými organizacemi, především soukromou školou Moravian Mission School of Leh.
Cíle projektu:

  • zvýšení porozumění vztahům mezi rozvojovou a rozvinutou zemí, porozumění hodnotám místních komunit, podpora komunikačních a mediálních dovedností studentů zapojených škol
  • zvýšení povědomí veřejnosti o rozvojových otázkách a roli Evropské unie v rozvojové pomoci
  • modelová partnerská spolupráce mezi českými a ladackými školami prostřednictvím webového rozhraní

Doba trvání projektu: leden 2010 - prosinec 2012

Projekt La Ngonpo je podpořen Evropskou komisí v rámci grantového řízení "Public awarness and education for development in Europe".
Projekt La Ngonpo byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu rozvojové spolupráce.
Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha. Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen je partnerem projektu, který zajišťuje dobrovolníky provádějící školení na zahraničních školách.

V rámci projektu La Ngonpo nabízíme českým dobrovolníkům působení v Ladakhu na pilotních školách zapojených do projektu (v současné době Moravian Mission School of Leh), případně v partnerských organizacích. Během letních měsíců pomáhají připravit děti v pilotních školách na výuku projektu, školí učitele v ladackých pilotních školách a během září asistují přímo při výuce La Ngonpo. Projekt je tak vhodný zejména pro pedagogy a metodiky, kteří se s projektem La Ngonpo chtějí blíže seznámit, ale je otevřený všem dalším, kteří se zajímají o rozvojové a multikulturní vzdělávání i globální výchovu.