Historie projektu Krajní meze - Brontosauři v Himálajích

Popis projektu Krajní meze - Brontosauři v Himálajích

 
Projekt podporuje vzdělávání a kulturní dědictví v oblasti Ladakh (sev. Indie). Spolupracujeme na projektu propojení českých a Ladackých škol přes webové rozhraní (více viz La Ngonpo) azprostředkováváme dobrovolnictví pro zájemce z české veřejnosti. Chceme umožnit autentický vhled do reality rozvojové země a pravdivější obraz o životě ve střední Evropě.
 
Ladakh je oblast geograficky a kulturně podobná Tibetu. V tradiční kultuře žili obyvatelé v malých komunitách, které nebyly závislé na okolí. Lidé se živili převážně pastevectvím a drobným zemědělstvím. Před čtyřiceti lety byla do hlavního města Ladakhu postavena cesta a hranice byly otevřeny okolí. Izolovaná oblast začala být vystavována jiným kulturním vlivům a životnímu stylu. Přívaly turistů a vymožeností spotřebitelské kultury vedou v současné době k problémům se získáváním energie, pitné i užitkové vody, zpracováním odpadu a dalším komplikacím.
 
Brontosauři reagují na zmíněné problémy a spolupracují s místními organizacemi ve dvou oblastech:
 
Vzdělávací projekt La Ngonpo zaměřený na multikulturní a globální výchovu žáků 2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií. České a ladacké školy jsou propojeny webovým portálem sloužící pro přímou komunikaci žáků, která je uskutečněna v rámci vyučování podle vyvinuté metodiky. Realizátorem projektu je Multikulturní centrum praha a ZČ HB Modrý kámen je partnerem zajišťující dobrovolníky.
Dobrovolnický program – pro zájemce z české veřejnosti zprostředkováváme možnost učit v ladackých veřejných a klášterních školách a pomáhat při stavbách a opravách klášterů. Místa působení jsou různá po celé oblasti Ladaku a záleží na konkrétní dohodě o spolupráci.
 

Vývoj projektu Krajní meze - Brontosauři v Himálajích

Od svého počátku prošel projekt vývojem od tábora Hnutí Brontosaurus až po projekt zaměřený na rozvojovou pomoc.

Akce Krajní meze byla pořádána Základním článkem Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen poprvé již v roce 1997, při které se pomáhalo obětem povodní v Jeseníkách. V následujících letech se akce přesunula na Slovensko do obce Záježová a do Novohradských hor.

V rámci mimoškolního vzdělávání mládeže, který je předmětem činnosti Hnutí Brontosaurus, narůstá stále více tlak na rozvojové vzdělávání. Proto jsou ročníky 2006 a 2007 tábora Krajní meze uspořádány v Ladaku, jenž přináší mimořádnou příležitost poznat rozvojovou zem a zároveň pomoci jejím obyvatelům.

V roce 2008 se z tábora Krajní meze stává rozvojový dobrovolnický projekt, který usiluje o systematickou pomoc orientovanou na potřeby místních obyvatel na základě zkušeností s rozvojovou pomocí. Zároveň vzniká projekt La Ngonpo, jehož účelem bylo propojení ladackých a českých škol přes webové rozhraní.

V roce 2009 je založena veřejná sbírka pod ZČHB Modrý kámen pro finanční podporu ladackých partnerů.

V roce 2010 dochází ke spojení projektu La Ngonpo provozovaného Multikulturním centrem Praha, podpořeného finanční dotací od Evropské komise, a projektu Krajní meze provozovaného ZČHB Modrý kámen. Spojený projekt se jmenuje La Ngonpo - Krajní meze a je rozdělen na tři části La Ngonpo, dobrovolnicví a dobročinnost.
 
V současné době projekt La Ngonpo v rozsáhlé podobě, v jaké fungoval společně s Krajními mezemi po dobu 3 let (2010 - 2012) končí a jednáme o další spolupráci. Z projektu Krajní meze realizovaným ZČ HB Modrý kámen se odštěpil Jiří Sázel, který založil samostatný ZČ HB Brontosauři v Himalájích a tento ZČ HB se bude nadále zabývat finanční a odbornou pomocí škole ve vesnici Mulbekh.
Vize náplně projektu Krajní meze do roku 2014 je právě dobrovolná pomoc při výuce v různých školách či manuální pomoc při stavbě klášterů. Zabýváme se také volnočasovými aktivitami, např. chceme pokračovat ve spolupráci s internátní školou pro postižené děti ve vesnici Chuchot, která leží nedaleko hlavního města Leh.
 

Sponzoři projektu Krajní meze - Brontosauři v Himálajích

Grantová podpora    
Evropskou komisí - Projekt La Ngonpo je podpořen Evropskou komisí v rámci grantového řízení "Public awarness and education for development in Europe"
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Projekt La Ngonpo podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu rozvojové spolupráce.


   
Český rozhlas Brno - mediální spolupráce
Kam V Brně - mediální spolupráce
 

Realizátoři projektu Krajní meze - Brontosauři v Himalájích

Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen    


Modrý kámen se zaměřuje na aktivity s rozvojem osobnosti a duchovním růstem

EVC Švýcárna, Josefov 459, 679 04 Adamov, okr. Blansko, Czech Republic

tel.: +420 516 446 066

e-mail: modry [dot] kamen [zavináč] centrum [dot] cz

web: http://modrykamen.brontosaurus.cz/

Hnutí Brontosaurus je nevládní nezisková organizace, jejímž předmětem činnosti je práce s dětmi a mládeží. Naše činnost je celoroční, otevřená a regionálně neohraničená. Hlavními cílovými skupinami jsou děti a mládež do 26 let u nichž se zaměřujeme na mimoškolní výchovnou činnost.

web: www.brontosaurus.cz/Mutikulturní centrum Praha    


Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1

tel.: (+420) 296 325 345

e-mail: infocentrum [zavináč] mkc [dot] cz

web: www.mkc.cz

 

Spolupracující organizace

\Partneři projektu La Ngonpo

České subjekty   

Společnost pro Fair Trade - vývoj metodiky projektu La Ngonpo

Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen - zájištění dobrovolníků a metodiků projektu La NgonpoLadacké subjekty   

SECMOL - hlavní partner projektu La Ngonpo

Moravská misijní škola - hlavní partner projektu La Ngonpo

 
 

Dobrovolnický program spolupracuje

České subjekty    


MOST - zprostředkování působení v Ladackých klášterech.    

Ladacké subjekty   

ISEC - nezisková organizace zaměřující se na ochranu kulturní a biologické diverzity, Leh

Moravská misijní škola - soukromá základní škola, Leh

 

Springs Dales Public School - soukromá základní škola, Mulbekh

 

Namgyal Institute for people with Disability - nadace podporující vzdělávání mentálně a tělesně znevýhodněných obyvatel provincie Jammu Kashmir, Leh

 

G.T.C. Monastic School - klášterní škola klášteru Diskit, Diskit

 

Thikse Monastic School - klášterí škola klášteru Thikse

 

Norboo Kragi welfare society of Sapi village - občanské sdružení vesnice Sapi

 

V rámci dobročinného programu spolupracujeme

Ladacké subjekty   

LEDeG - nezisková organizace zaměřující se na ochranu kulturní a biologické diverzity, Leh. Spolupráce na výstavbě projektu internátu pro soukromou školu v Mulbekhu

W/M Springs Dales Public High School - Soukromá základní škola, Mulbekh

 

Omprakash - USA - Spojení dobrovolnílů, tříd a komunit po světě. Zprostředkovávají škole v Mulbekhu adopční program.

Himalayan Dialect - Francie - Spolupráce na financování projektů školy Spring Dales Public SchollMediální partneři

Cestovatel - nejstarší webový portál o cestování

Hedvábná stezka - webový portál o cestování
Český rozhlas Brno - mediální spolupráce
Český spolek horských průvodců - Mediální spolupráce