Dobrovolnictví - Krajní Meze

Zde najdete popis toho, jaké dobrovolnické funkce hledáme, v jakém termínu, jaké jsou na ně požadavky, co dobrovolníkům nabízíme a kdy se mohou hlásit.
 

Pro projekt Krajní meze hledáme dobrovolníky, kteří pojedou na krátké období (čtrnáct dní až měsíc) působit na různá místa v Ladakhu:

Příklady dobrovolnických funkcí, které připravujeme:

 • Dva dobrovolníci pojedou na dobu jednoho měsíce učit angličtinu do klášterní školy v Diskitu. V Diskitu se lze také připojit ke skupině odborných restaurátorů, kteří pracují na starodávných freskách a opravují střchy.
 • Několik dobrovolníků odjede na týden do internátu pro děti s postižením ve vesnici Chuchot, kde s dětmi povedou volnočasové aktivity po skončení jejich normální výuky.
 • Několik dobrovolníků pojede do vesnice Diskit Ling organizovat po jeden týden volnočasové aktivity pro místní děti. Vesnice Diskit Ling je nová vesnice, která vznikla nad původní Palam, která byla zničena při povodních v roce 2010.
 • A další místa, která se různě mění podle aktuální situace.

Dobrovolníci odjíždějí do Ladakhu v období letních prázdnin společně se skupinou dobrovolníků projektu La Ngonpo. Dobrovolnictví je možno individuálně domluvit už během června.

Dobrovolníci platí za svou účast v projektu režijní poplatek za organizační výlohy, který se v období let 2006 do 2012 pohyboval od 0 do 6 500 Kč. V roce 2012 je to 3 800 Kč pro studetny a 4 800 Kč pro pracující.

Požadujeme, aby

 • Dobrovolník prokázal potřebné schopnosti pro funkci, kterou by chtěl dělat.
 • Pokud chce být učitelem v Mulbekhu, musí být schopen vést v angličtině výuku na téma, které si vybere.
 • Pro manuální práci na stavbě nemáme žádné požadavky (ani angličtinu).
 • Do klášterní školy v Diskitu musí mít jeden ze dvou lidí, kteří tam pojedou, pedagogické vzdělání.
 • Do Chuchotu by se měla přihlásit skupina, kde bude aspoň jeden mít zkušenosti s prací s postiženými dětmi.
 • atd.

Účastníkům projektů nabízíme:

 • Zprostředkování služeb spojených s cestou do Ladakhu (letenky, pojištění, vízum).
 • Organizování přípravných setkání, sdílení zkušeností z předchozích let, vedení aktivit v Ladakhu koordinátorem dobrovolníků, který jim také poskytne potřebné zázemí v Ladakhu.

Dobrovolníci, musejí být přijati do druhého přípravného setkání.