Diskit

Klášter Diskit leží v údolí Nubra Valley. Široké údolí je známé jízdou na velbloudech po písečných dunách, které zde vznikly náplavou po povodních před 150 lety. Škola leží mezi sochou Buddhy a klášterem umístěným na skalním hřebenu. Kolem 15 až 20 mnichů, rozdělených do tří tříd, učíme základy angličtiny, kterou se snažíme tématicky zaměřit například na ekologii. Příležitost naučit se něčemu novém využívají i samotní učitelé.